Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikaty GCR 2018r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 23

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8

 

06.07.2018r.

Alarm I stopnia o przekroczeniu poziomu informowania dla ozonu. Poniżej treść komunikatu:

PDFKomunikat_Ozon_06.07.2018.pdf

 

Alarm I stopnia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o przekroczeniu poziomu informowania pyłu zawieszonego PM 10

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu: komunikat nr 1/PI/2018 z dnia 11.02.2018 r. informuje, iż w dniu 10.02.2018 r. w strefie opolskiej (m. Kędzierzyn Koźle i m. Zdzieszowice) wystąpiło przekroczenie poziomu informowania pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu.

Przekroczenie poziomu informowania pyłu PM 10 (tj.200μg/m³) wiąże się z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych.

Przyczyną złej jakości powietrza jest przede wszystkim emisja zanieczyszczeń z indywidualnych gospodarstw domowych (spalanie w wielu gospodarstwach domowych złej jakości paliw oraz odpadów), przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych.

Zaleca się podjęcie działań krótkoterminowych zawartych w Planie Działań Krótkoterminowych:

Wzrost zanieczyszczenia powietrza pyłem zwiększa ilość przypadków chronicznego kaszlu, przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolności płucnej, astmy oskrzelowej i innych schorzeń.

Grupami ludności najbardziej narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami serca, u których może wystąpić pogorszenie samopoczucia.

Środki ostrożności, które powinny być podjęte przez najbardziej narażone grupy ludności to:

Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie województwa opolskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (www.opole.pios.gov.pl), w zakładce: Jakość powietrza atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów.

Opole,   11.02.2018 r., Dyżurny/a WCZK   

 

Komunikat Policji

Na terenie województwa a także naszego powiatu odnotowano próby oszustwa osób starszych poprzez wyłudzenie pieniędzy metodą na tzw. "policjanta lub "wnuczka". Zanim ktokolwiek przekaże pieniądze oszustowi podającemu się za "policjanta" lub "wnuczka" niech skontaktuje się z najbliższą rodziną i wyjaśni sytuację, a następnie powiadomi Policję - numer telefonu 997 lub 112.

Bądźmy ostrożni i nie dajmy się oszukać. Przekażmy informację osobom starszym.

Data wydania 1.02.2018r.

Wersja XML