Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieodpłatna akcja usuwania azbestu

 

Informujemy mieszkańców gminy Gogolin, że w miesiącu listopadzie 2020 r.  zostanie przeprowadzona nieodpłatna akcja wywozu i unieszkodliwiania azbestu.

W związku z powyższym osoby planujące w bieżącym roku wymianę pokryć dachowych zawierających azbest lub chcące unieszkodliwić zdemontowany i składowany azbest proszone są o złożenie stosownego wniosku w Urzędzie Miejskim w Gogolinie lub przesłanie go pocztą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 31 października 2020 r.

Zakres proponowanej bezpłatnej usługi nie obejmuje pakowania i przygotowania do transportu w związku z tym zdemontowany azbest należy zapakować zgodnie z instrukcją zamieszczoną poniżej.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie lub pod numerem telefonu 77 40 76 840.

Instrukcja przygotowania azbestu do transportu:

1. Azbest umieszczać na stabilnych paletach o wymiarach euro 80x120 cm, przy czym nie musi to być europaleta - zachowane muszą być jedynie konstrukcja i wymiary zewnętrzne.

2. Luźny azbest może być umieszczony równomiernie w szczelnych workach typu BIG-BAG ustawionych na w/w paletach i zabezpieczonych od góry przed rozsypaniem. Maksymalna waga worka wraz z paletą nie może przekraczać 1,5 tony.

3. Azbest w postacie płyt falistych lub warstwowych może być umieszczany bezpośrednio na w/w paletach, na rozłożonej podwójnie foli budowlanej. Po zakończeniu układania azbestu należy go zabezpieczyć od góry folią budowlaną, dobrze sklejoną z folią ułożoną na palecie tak aby pył azbestowy nie wysypywał się z palety w trakcie transportu. Należy kilka razy ofoliować paletę. Maksymalna waga azbestu wraz z paletą nie może przekraczać 1,5 tony.

W trakcie pakowania unikać łamania oraz pylenia luźnego azbestu!

Stosować obowiązkowo środki ochrony dróg oddechowych!

 

DOCwniosek o usunięcie azbestu.doc

PDFwniosek o usunięcie azbestu.pdf

Wersja XML