Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pracownicy DSS w odwiedzinach Domu Opieki w Jablunkovie

W dniu 04.08.2012 r. (tj. sobota) pracownicy Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara" w Kamionku wraz z dwójką podopiecznych odwiedzili Dom Opieki dla Seniorów prowadzony przez Konwent Sióstr Elżbietanek w Jablunkovie. W ramach współpracy pomiędzy Gminą Gogolin a czeskim miastem Jablunkov zorganizowany został jednodniowy staż dla pracowników DSS.

Delegacji przewodniczyła Dyrektor DSS Barbara Dołowicz, która wraz z pracownikiem socjalnym Celiną Woźniak, Kierownikiem Działu Opiekuńczo - Terapeutycznego Bogusławą Borkowską, Instruktorem Terapii Zajęciowej Sonią Strzałek, szefem kuchni Moniką Niewiorą i dwójką podopiecznych domu wraz z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Gogolinie, oddelegowanym przez Burmistrza Joachima Wojtalę - Patrycją Bugno, Inspektorem Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji, odbyły rewizytę w Domu dla Seniorów w Jablunkovie. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie opieki nad osobami starszymi oraz omówienie bliższej współpracy pomiędzy placówkami. Wizytę rozpoczęto od spotkania z Matką Przełożoną Konwentu Siostrą Judytą Jochymek, która wraz z siostrami Elżbietankami omówiły zasady funkcjonowania Domu Opieki dla Seniorów prowadzonym przez Konwent Sióstr Elżbietanek w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w Republice Czeskiej, omówiono zakresie usług i standardów, jakie Dom Opieki zapewnia swoim mieszkańcom. Członkowie delegacji zwiedzając obiekt, zapoznali się z warunkami lokalowymi i różnego rodzaju formami spędzania wolnego czasu, jakie oferują siostry Elżbietanki swoim podopiecznym. Na zakończenie zwiedzania Domu Opieki i terenów mu przyległych została przedstawiona delegacji piękna prezentacja z okazji 20–lecia istnienia placówki, która opisała szczegółowo całą historię powstania i wspólnej pracy Domu Opieki dla Seniorów z lokalnymi partnerami w ramach integracji społecznej.

Brak opisu obrazka

W drugiej części spotkania delegacja wraz z Siostrami udała się Sałajki leżącej w Górnej Łomnej niedaleko Jablunkova, która należy do sześciu oficjalnych miejsc pielgrzymkowych w diecezji ostrawsko-opawskiej. W 1833 roku wybudowano w Sałajce krzyż, przy którym odprawiano nabożeństwa. Tradycja pielgrzymek do tego miejsca zrodziła się w wyniku podziękowań za zakończenie epidemii cholery. W 1894-1896 w pobliżu krzyża został wybudowany kościół w stylu neogotyckim. Sałajka kojarzy się wielu osobom również z cudownym źródełkiem, figurą Panny Marii Lurdzkiej oraz przepięknie usytuowaną Drogą Krzyżową, której nazwy poszczególnych stacji są wyłącznie w języku polskim. To niesamowite i jedyne miejsce, w którym dwa razy w roku - w maju i we wrześniu, odbywają się odpusty. W roli przewodnika po Sałajce wystąpił proboszcz ks. Edward Cokot, pochodzący z Polski, który w barwny sposób przedstawił historię miejscowej parafii rzymskokatolickiej. Członkowie delegacji byli pełni podziwu dla sióstr Elżbietanek, za ich okazane serce, cierpliwość, dbałość o spokój i domową atmosferę, które w bezpośrednim kontakcie z podopiecznymi daje im wsparcie oraz tworzy tak ważną dla nich rodzinną atmosferę.

Brak opisu obrazka

Na zakończenie spotkania omówiono szczegóły dalszej współpracy, której chęć zadeklarowano już podczas wcześniejszego spotkaniu w Domku Spokojnej Starości „św. Barbary” w Kamionku. Rozmowy zaowocowały kilkoma pomysłami, które w sposób realny mogą przyczynić się do częstszych kontaktów z korzyścią zarówno dla mieszkańców DSS jak i Domu Św. Elżbiety. Zrodził się pomysł ma realizację cyklu szkoleń podnoszących umiejętności praktyczne opiekunów ze szczególnym uwzględnieniem tzw. "Podstawowej stymulacji" w zakresie opieki nad osobą starszą, wykorzystując naukę terapii zachowań np. u osób nieprzytomnych. W czasie dyskusji omawiano także możliwości pozyskania środków zewnętrznych m.in. w ramach współpracy transgranicznej Funduszu Mikroprojektów Euroregionu "Pradziad". Mając możliwość odwiedzenia podobnej placówki jaka funkcjonuje w mieście partnerskim Gminy Gogolin zgodnie możemy stwierdzić, że granice to tylko linie na mapie. Wszędzie ludzie starsi mają te same problemy zdrowotne, socjalno-bytowe i rodzinne, dlatego też tak ważne jest zapewnienie im miejsca gdzie mogą znaleźć fachową pomoc. Opieka nad osobą starszą, schorowaną i niepełnosprawną jest pracą trudną, odpowiedzialna, wymagającą wyjątkowych umiejętności, ale dającą ogromną satysfakcję, która nadaje sens życia.

Wersja XML