Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Odrowążu

Mieszkańcy sołectwa Odrowąż wkrótce będą mogli korzystać z nowo wyremontowanego budynku po byłym przedszkolu. Budynek będzie pełnić funkcję Centrum Aktywizacji Wiejskiej.

Budynek jest już gotowy, trwają obecnie tzw. odbiory, a w niedługim czasie zostanie przekazany lokalnej społeczności. Siedziba dawnego przedszkola została gruntownie wyremontowana: wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę okienno – drzwiową, instalacje wodno – kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania, budynek ocieplono. Przebudowano również wnętrze, gdzie powstały m. in. dwie duże wielofunkcyjne sale, zaplecze kuchenne z dźwigiem towarowym oraz zaplecze sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W najbliższym czasie, z tegorocznego funduszu sołeckiego zostanie zakupiona pierwsza część wyposażenia. Zakup drugiej części wyposażenia planuje się z budżetu gminy na 2013 r. Ponadto, sołtys Odrowąża z lokalnymi liderami zadeklarował, iż będą starać się o pozyskanie środków z innych źródeł niż budżet gminy. Od 2014 r. w Centrum będzie działać także świetlica młodzieżowa, która funkcjonuje obecnie w budynku OSP. Świetlica zostanie przeniesiona dopiero po wygaśnięciu umowy zawartej z Fundacją Regionalną Agencji Promocji Zatrudnienia dotyczącej realizacji projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”.

Brak opisu obrazka

Wersja XML